Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sala Bankietowa „POD JESIONEM” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) ul. Witolda Uklańskiego 10. Można się z nim skontaktować listownie, telefonicznie pod numerem 501 – 401 – 387 lub mailowo: podjesionem@podjesionem.net

Pozyskiwanie i cel przetwarzania osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od klientów poprzez wypełnienie formularzy zamówień, formularzy kontaktowych, poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

Państwa dane są przetwarzane w celach:

 • realizacji zamówienia lub umowy – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.b RODO.
 • odpowiedzi na zapytanie – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.a RODO.
 • realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.c RODO.
 • potwierdzeniu wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.f RODO.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres:

 • wykonywania zobowiązań
 • określony prawem, zobowiązujący administratora do przetwarzania danych (np. związany z przechowywaniem faktur, ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających zawarcie umowy)
 • przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów
 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
 • do momentu przyjęcia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Skutek niepodania danych oraz Cofnięcie zgody

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizację zamówienia, wykonania umowy lub otrzymania informacji.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili, przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Przysługujące uprawnienia

Każdemu klientowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • do ich usunięcia lub ograniczenia,
 • do sprostowania danych,
 • do żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem.

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony(np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Więcej o plikach cookies dowiesz się na naszej podstronie Pliki Cookies.